Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


Dexamethasongebruik Covid-19 patiënten


22-2-2021

Het gebruik van Dexamethason voor Covid-19 patiënten kan voor mensen met en ook zonder diabetes bloedglucose-ontregelingen tot gevolg hebben. Omdat patiënten vaak de huisartspraktijk hierover zullen bellen, willen we het protocol dat vanuit Langerhans/DiHAG is ontwikkeld voor zoveel mogelijk zorgverleners beschikbaar maken.

Via deze link kunt u in 8 minuten de samenvatting van dit protocol bekijken.

Voor het downloaden van het protocol in PDF gebruikt deze link.

Namens het bestuur van Stichting Langerhans

SELECT * FROM nieuws WHERE nieuws_publiceren=true AND nieuws_id=208