Regio ZOU
Regio Lekstroom

Maatregelen | Bijeenkomsten


 

Nascholing 
Per nascholing bekijken we of deze op digitale wijze of op locatie (coronaproof) wordt georganiseerd. We brengen u hiervan tijdig op de hoogte. Houd onze nascholingskalender in de gaten. Bent u reeds ingeschreven als deelnemer van een scholingsbijeenkomst? Dan wordt u persoonlijk via e-mail bericht bij wijzigingen.

Andere bijeenkomsten
Per bijeenkomst bekijken we de wensen en mogelijkheden. Uitgangspunt is bijeenkomsten waar mogelijk digitaal te organiseren. Hiervoor zijn diverse middelen (zoals Zoom en KPN-conference call) beschikbaar.

Op een andere manier (samen)werken
Medewerkers van UNICUM werken zo veel mogelijk vanuit huis en maken daarbij gebruik van MS Teams. Zorgprofessionals hebben hun tijd op dit moment hard nodig. We doen daarom geen onnodig beroep op hen om deel te nemen aan werkgroepen, commissies etc. We onderzoeken de mogelijkheden om bijeenkomsten digitaal te organiseren als deze voor de betrokken zorgprofessionals op dit moment ook wenselijk en inpasbaar zijn.