Regio ZOU
Regio Lekstroom

Data | RisicostratificatieWat is risicostratificatie?
Risicostratificatie is een hulpmiddel bij het pro-actief analyseren van de patiëntenpopulatie van de huisartsenpraktijk. Op basis van deze analyse kan een betrouwbare voorspelling gemaakt worden van risico's die bepaalde (groepen) patiënten lopen. Hierdoor is de huisarts in staat om, samen met het zorgnetwerk, preventief en proactief te handelen om voor patiënten risico’s te verkleinen of te vermijden.

Hoe werkt het?
Bij risicostratificatie worden data uit het eigen HIS geanalyseerd door algoritmes. In deze analyse worden niet alleen patiënten met een diagnose betrokken, maar ook juist patiënten die nooit zijn gediagnosticeerd, maar die mogelijk wel symptomen hebben.

Validering ACG-model voor Nederlandse context
UNICUM participeert in een valideringstraject van het Jan van Es Instituut (Jvei). Het gaat om het ACG (Adjusted Clinical Groups) model, een in Amerika ontwikkeld instrument voor risicostratificatie. Doel van het Jvei is om het model geschikt te maken voor de Nederlandse context. Een groot aantal huisartsenpraktijken uit regio ZOU heeft zich aangemeld voor deelname. Lees meer over het ACG-model 

Toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk
Huisartsen uit de UNICUM-regio denken actief mee over hoe het risicostratificatiemodel het beste kan worden ingezet in de huisartsenpraktijk. Hoe toepasbaar is dit model? Draagt het bij aan preventieve zorg? Kunnen we hiermee aan patiënten met bepaalde klachten en risico’s nog betere zorg leveren? In werksessies geven huisartsen uit vier huisartsenpraktijken hier hun input op. Naast de bij UNICUM aangesloten huisartsen denken er ook huisartsen uit drie andere regio’s mee.

Welke data worden er gebruikt?
Data die uit het HIS worden gebruikt zijn: geslacht, geboortejaar, wijkindeling, diagnoses, medicatiegegevens, zorgkosten, aantal huisartsenconsulten, aantal en aanbod zorgprogramma’s. Als een huisartsenpraktijk meedoet aan dit onderzoek, staat dit op de website van de praktijk. Het onderzoek loopt tot eind 2020.

Doelstelling
Eind 2020 is een instrument voor risicostratificatie ontwikkeld en toegepast.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aty de Ruiter. Zij begeleidt dit project samen met Simone Boer van Raedelijn.